Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

AdWords

Adword je PPC (pay per click) reklamný systém od Google. PPC reklamy Adwords sa zobrazujú pri výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach, ktoré sú do Adwords zapojené.


Affiliate

Affiliate je druh internetového marketingu, pri ktorom webmasteri a majitelia webových stránok odkazujú na predaj služieb a výrobkov.


Anchor text

Anchor text definujeme ako text odkazu. Anchor text je časť textu, na ktorý sa dá kliknúť.


Backlinks (spätné odkazy)

Backlinks (spätné odkazy) sú odkazy z iných (externých) stránok vedúcich na vlastnú stránku.


Banner

Banner je forma internetovej reklamy. Mohli by sme ho prirovnať k billboardu, pretože ide o grafickú reklamnú plochu, ktorá sa snaží pritiahnuť pozornosť.


Bezbariérovosť web stránok

Bezbariérovosť webových stránok (accessibility) je veľmi podobná bezbariérovosti budov či iných priestorov. Webové stránky by mali byť prístupné pre každého, aj pre ľudí s rôznymi znevýhodneniami (zdravotnými, technickými, znalostnými).


Blog

Blog je typ webovej stránky, ktorá je zameraná na osobné názory a zážitky autora (blogera). Najjednoduchšie sa dá blog opísať ako forma internetového denníka, ktorý je prístupný každému.


Copywriting

Copywriting je písanie reklamných textov.


Corporate identity

Corporate identity (firemná identita) je spôsob, akým sa firma prejavuje navonok. Svojim spôsobom ide o osobnosť firmy či organizácie.


CSS

CSS je skratka anglického výrazu „cascading style sheet“, ktorý by sme do slovenčiny mohli preložiť ako kaskádovité štýlovacie súbory.


Design (dizajn)

Dizajn je proces tvorby predmetu alebo služby, kde dochádza k snahe o skĺbenie funkčnosti a vzhľadu. Dizajn označuje aj konečnú podobu výrobku či služby.


E-mail

E-mail (skratka z anglického výrazu electronic email) je spôsob výmeny digitálnych informácií medzi ich tvorcom a jedným alebo viacerými prijímateľmi.


E-shop

Akýkoľvek web, ktorého primárnym účelom je predaj tovaru alebo služieb sa nazýva e-shop, internetový, elektronický alebo online obchod.


FTP (File Transfer Protocol)

FTP (z anglického výrazu file transfer protocol) je protokol na prenos informácií medzi serverom a počítačom užívateľa.


Fulltextové vyhľadávanie (fulltext)

Fulltextové vyhľadávanie (fulltext) je spôsob vyhľadávania, kedy je prehľadávaný celý textový obsah dokumentu.


Gadget alebo Widget

Gadget (často aj widget) je webová miniaplikácia so špecifickou funkciou. Príkladom je napríklad počítadlo návštevníkov.


Googlebot

Googlebot je vyhľadávací robot (program) spoločnosti Google. Googlebot indexuje webové stránky a spracované ich ukladá do databázy.


HTML/XHTML

HTML (z anglického výrazu hypertext markup language) je hlavným programovacím jazykom internetu. V HTML je napísaná väčšina webových stránok.


HTTP

HTTP (z anglického výrazu hypertext transfer protocol) je sieťový protokol určený na distribúciu informácií na internete medzi servermi a počítačmi pripojenými na internet.


Index

Index je databáza webových stránok v jednotlivých vyhľadávačoch. Webová stránka sa dostáva do indexu pomocou indexovacieho programu (pri Google je to Googlebot), ktorý prehľadáva web.


Intranet

Intranet je počítačová sieť, ktorá využíva internetové technológie na bezpečné zdieľanie informácií v rámci organizácie.


Kľúčové slovo

Kľúčové slovo (slová, frázy) je výraz zadaný užívateľom do vyhľadávača.


Kontextová navigácia

Kontextová navigácia je typ navigácie, ktorý súvisí s danou webovou stránkou. Tento typ navigácie pomáha návštevníkovi sa rýchlejšie dostať k hľadaným informáciám.


Kontextová reklama

Kontextová reklama je druh reklamy, ktorý sa zobrazuje na webových stránkach (zapojených do reklamného systému) na základe obsahovej príbuznosti.


Konverzný pomer

Konverzný pomer (conversion rate) vyjadruje počet užívateľov, ktorí na webe vykonali želanú akciu k počtu všetkých návštevníkov webu.


Landing page

Landing page je webová stránka, na ktorú sa návštevník dostáva po kliknutí na internetovú reklamu.


Layout stránky

Layout stránky je rozvrhnutie jednotlivých prvkom webovej stránky na ploche.


Logo

Logo (odbornejšie logotyp) je grafická značka, ktorú používajú firmy, organizácie a ľudia ako pomôcku na ich rýchle rozpoznanie verejnosťou. Logo je súčasťou firemnej identity.


Long tail

Long tail označuje dlhé kľúčové slovo. Opakom je short tail, čiže krátke kľúčové slovo. Long tail sú viacslovné kľúčové slová. Long tail kľúčové slová sú špecifické, short tail sú nešpecifické.


Lorem ipsum

Lorem ipsum je vo svete webového dizajnu výplnkový text. Takýto text sa používa na webových stránkach namiesto skutočného textu, ktorý z viacerých dôvodov nie k dispozícii alebo dizajnér ho zatiaľ nechce použiť.


Meta tag

Meta tag je html tag (značka) umiestnená v hlavičke dokumentu. Meta tagy nemajú žiadny vplyv na zobrazovanie webovej stránky.


Miera prekliku (CTR)

Miera prekliku (CTR - z anglického výrazu click-through rate) vyjadruje pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a počtom jej zobrazení.


Mikroblog

Mikroblog je forma blogu. Na rozdiel od klasického blogu je však mikroblog svojim rozsahom a rôznymi prvkami obmedzený.


Newsletter

Newsletter je špeciálny druh emailu určený ľuďom, ktorí sa prihlásili k jeho odberu. Posielanie newsletteru patrí k základným metódam internetového marketingu, v tomto prípade emailového marketingu.


PageRank

PageRank je algoritmus, ktorý analyzuje linky na webe. Názov mu dal jeden zo spoluzakladateľov Google - Larry Page.


PHP

PHP je programovací jazyk, ktorý sa používa na tvorbu dynamických webových stránok a aplikácií.


Platobný modul

Platobný modul je systém, pomocou ktorého ľudia platia na internete za tovar a služby.


Portál

Portál je druh webovej stránky, ktorá sústreďuje viacero služieb na jednom mieste.


Použiteľnosť (Usability)

Použiteľnosť (Usability) webových stránok je úroveň jednoduchosti ich ovládania a schopnosti človeka sa naučiť s nimi pracovať a dosiahnuť na nich želaného výsledku.


PPC reklama (Pay Per Click reklama)

PPC reklama (Pay Per Click reklama) je druh internetovej reklamy, pri ktorej zadávateľ platí iba za kliknutie.


Qwerty

QWERTY je označenie štandardného usporiadania klávesnice. Názov vznikol z prvých šiestich písmen klávesnice (začínajú v ľavom hornom rohu).


Redakčný systém

Redakčný systém (slovenský ekvivalent anglického content management system – CMS) je systém, ktorý umožňuje tvorbu webu a jeho správu s minimálnymi technickými znalosťami.


Redesign (redizajn)

Redizajn (pôvodne redesign) je rekonštrukcia webovej stránky, ktorej účelom je vylepšiť jej funkčné a estetické vlastnosti.


Registrácia domény

Registrácia domény je proces nadobudnutia vlastníckych práv k želanej doméne.


Registrátor domény

Registrátor domény je podnikateľský subjekt, ktorý je zákonne oprávnený k registrovaniu domén v prospech svojich klientov.


RSS

RSS (skratka z anglického výrazu really simply syndication) je webová technológia, ktorá umožňuje ľuďom sledovať zmeny na internete bez toho, aby museli navštevovať jednotlivé webové stránky.


SEM

SEM (search engine marketing) je druh internetového marketingu, do ktorého patrí SEO (optimalizácie pre vyhľadávače), PPC reklama, kontextuálna reklama a platené umiestnenia.


Sémantika

Sémantika je vo svete internetových technológií súborom pravidiel (gramatických a štylistických) opisujúcich, ako písať validný (správny) HTML kód.


SEO (Optimalizácia pre vyhľadávače)

SEO (skratka z anglického výrazu search engine optimization – optimalizácia pre vyhľadávače) sú všetky činnosti zamerané na zlepšenie postavania webu vo výsledkoch vyhľadávania.


Sitemap

Sitemap (mapa webu) je prehľadné zobrazenie štruktúry webu, ktorý pomáha užívateľom orientovať sa ňom.


Social networking (sociálne siete)

Sociálne siete sú webové stránky/platformy, ktoré sa snažia odzrkadľovať sociálne štruktúry z reálneho života. Na sociálnych weboch si užívatelia vytvárajú profily a dochádza medzi nimi k rôznym interakciám.


Social shopping

Social shopping je nakupovanie, pri ktorom je jedinec ovplyvňovaný sociálnymi sieťami, respektíve využíva informácie nachádzajúce sa na nich.


Spam

Spam je využívanie elektronických médií na posielanie nevyžiadaných správ.


Tag

Výraz „tag“ v súčasnosti nesie dva odlišné významy. Pôvodne termín „tag“ označoval jednotlivé elementy programovacieho jazyka HTML. Tento jazyk je tvorený širokým súborom tagov, ktoré formátujú informácie nachádzajúce sa na webe. Medzi najzákladnejšie funkcie tagov patrí tvorba nadpisov (<h1> - <h6>), odsekov, odrážok, číslovania a tak ďalej.


Tag cloud

Tag cloud je alternatívnou formou navigácie, ktorú nájdeme najmä na blogoch.


URL (Uniform Resource Locator)

URL (z anglické výrazu uniform resorce locator alebo universal resource locator) je globálna adresa webovej stránky na internete (world wide web).


Validný kód

Validný kód, po slovensky platný kód (valid=platný), je stav kódu webstránky plniacom štandardy konzorcia W3C.


Vektorová grafika

Vektorová grafika využíva na vykresľovanie základných geometrických tvarov výlučne matematické nástroje.


Virálny marketing

Virálny marketing je druh marketingu, ktorý využíva existujúce sociálne spojenia na šírenie želaných informácií.


W3C

World wide web consortium (W3C) je hlavná štandardizačná organizácia pre internet (world wide web). V súčasnosti má W3C 317 členov po celom svete.


Web developer

Web developer je osoba zodpovedná za tvorbu webovej stránky.


Webhosting, hosting

Webhosting je služba, ktorá umožňuje jednotlivcom alebo firmám sprístupniť ich vlastné webové stránky širokej internetovej verejnosti.


Webová stránka

Webová stránka (používa sa aj výraz webstránka) je súbor viacerých prvkov (textu, obrázkov a ďalšieho multimediálneho obsahu) usporiadaných do zrozumiteľnej formy prostredníctvom programovacích jazykov ako HTML/XHTML, PHP atď.


Webové služby (Web services)

Webové služby (v angličtine web services) je metóda, akou komunikujú dve elektronické zariadenia cez sieť (internet).


Wireframe webu

Wireframe webu (známy aj ako webový wireframe) je počiatočný návrh layoutu (rozloženia prvkov) webovej stránky.


XML (Extensible Markup Language)

XML (skratka z anglického výrazu Extensible Markup Language) je programovací jazyk veľmi podobný HTML. Na rozdiel od tohto jazyka však XML nezobrazuje žiadne dáta.