Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

11 spôsobov ako budovať spätné odkazy

Budovanie spätných odkazov je kostrou každej optimalizácie pre vyhľadávače. Práve tento proces rozhoduje o tom, ako sa váš web bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, koľko návštevníkov vám na web privedie Google či iné vyhľadávače.

Vytváranie spätných odkazov je náročný proces, ktorý zaberá nemalé množstvo času – je to kontinuálny proces, na ktorom je potrebné neustále pracovať, pretože konkurencia nikdy nespí.

Čítať ďalej


Offpage optimalizácia

Offpage optimalizácia sa dá zhrnúť do dvoch slov – SPÄTNÉ ODKAZY. Offpage znamená „mimo stránky“, teda je to forma SEO optimalizácie, ktorá prebieha na externých  weboch.

Linkbulding je proces, pri ktorom dochádza k budovaniu spätných odkazov, teda odkazov vedúcich na váš web. Odkazy majú vo svete internetu zásadný význam – tvoria vzťahy, ktoré určujú postavenie a význam jednotlivých stránok a webov. Spätné odkazy možno vnímať aj ako hlasy. Kto dostáva viac hlasov/odkazov  je populárnejší, lepší či kvalitnejší.

Čítať ďalej


Onpage optimalizácia

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače má dve základné zložky – onpage a offpage (na stránke a mimo stránky). Onpage optimalizácia zahrňuje všetky činnosti prebiehajúce na webe samotnom vedúce k vylepšieniu postavenia webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Onpage optimalizácia pozostáva zo správneho obsahového a technického spracovania celého webu. Logicky štruktúrovaný kvalitný obsah dostupný užívateľom pomocou intuitívnej navigácie je  spolu s vhodnými technológiami základom dobrého umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Čítať ďalej


10 tipov ako na úspešné texty

1. Upútajte nadpisom a prvými vetami

Uvedomte si, že máte iba niekoľko sekúnd na to, aby ste bežného internetového užívateľa presvedčili, že má pre neho význam zostať na vašej stránke a venovať čas čítaniu.

Zaujať musíte hneď v úvode. Pútavý nadpis dnes už nestačí. Výnimočná musí byť aj prvá či druhá veta. Všetky zaujímavé a dôležité informácie je dobré sústrediť na začiatok textu, pretože nie všetci návštevníci čítajú texty celé. V ideálnom prípade prevediete čitateľa v napätí celým textom.

Čítať ďalej


Ako by mala vyzerať grafika efektívnej webovej stránky?

O úspechu webu do veľkej miery rozhoduje prvých 5 sekúnd, počas ktorých sa návštevník rozhoduje, či má preňho význam zotrvať na webe.

Ak urobíte na návštevníka zlý dojem nekvalitnou grafikou webu, strácate ho pravdepodobne navždy. Stratená dôvera sa obnovuje len veľmi ťažko.

Prvý dojem z akéhokoľvek webu tvorí z 90% grafická časť – použitie farieb, rozloženie prvkov, obrázky, fotografie a tak ďalej.

Grafika by mala budovať u návštevníka dôveru a spríjemňovať čas, ktorý trávi na webe.

Čítať ďalej