Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

Onpage optimalizácia

Späť na články

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače má dve základné zložky – onpage a offpage (na stránke a mimo stránky). Onpage optimalizácia zahrňuje všetky činnosti prebiehajúce na webe samotnom vedúce k vylepšieniu postavenia webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Onpage optimalizácia pozostáva zo správneho obsahového a technického spracovania celého webu. Logicky štruktúrovaný kvalitný obsah dostupný užívateľom pomocou intuitívnej navigácie je  spolu s vhodnými technológiami základom dobrého umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Onpage optimalizáciu má každý webmaster plne pod kontrolou, čo sa rozhodne nedá povedať o offpage optimalizácii. Napriek tomu sa onpage optimalizácii venuje relatívne malá pozornosť.

Hlavné faktory onpage optimalizácie

Názov domény a podoba url adresy

Z pohľadu SEO nie je žiadny rozdiel medzi doménami prvej úrovne .sk, .com či .net. Weby pôsobiace na slovenskom internete by však mali voliť doménu .sk – z dôvodu použiteľnosti. Rôzne ďalšie domény prvej úrovne môžu slovenských užívateľov internetu iba zmiasť.

Pri voľbe domény druhej úrovne sa často odporúča zahrnúť do nej kľúčové slovo. Nemusí to však vždy byť tak. Ak sa snažíte budovať značku, tak v mnohých prípadoch je lepšie sa kľúčovému slovu v doméne vyhnúť.

Ak budujete svoj web v redakčnom systéme, tak nezabudnite na úpravu url adries na tzv. sef adresy(sef = search engine friendly, prijateľné pre vyhľadávače).

Pre užívateľov je ďaleko pohodlnejšie sa orientovať v url adresách ako http://www.vasa-stranka.sk/citatelny-text

Title tag

Title tag je najdôležitejší faktor onpage optimalizácie. Nielenže sa zobrazuje ako klikateľný nadpis vo výsledkoch vyhľadávania, nájdete ho aj v hornej časti prehliadača, kde uľahčuje orientáciu užívateľom pri pohybe medzi jednotlivými kartami.

Title tag výrazne ovplyvňuje pozície vo vyhľadávaní na dané kľúčové slovo. Netreba však zabúdať, že title tag plní aj ďalšiu funkciu – keďže tvorí  anchor text vo výsledkoch vyhľadávania, jeho podoba ovplyvňuje mieru prekliku. Title by mal ľudí nielen informovať o obsahu webu, ale aj motivovať ku kliknutiu.

Metatagy

Vyhľadávače metatagom nevenujú takmer minimálnu pozornosť. Význam má iba „meta description“, ktorý je niekedy používaný ako opisný text vo výsledkoch vyhľadávania, a metatag „keywords“ určený pre kľúčové slová.

Nadpisy – header tagy

Z pohľadu SEO je nadpisom  pripisovaná väčšia hodnota ako obyčajnému textu. Nadpisy by  mali byť štruktúrované -  hlavný nadpis, podnadpisy.

Obsah stránok

Textový obsah webu je základom úspechu každého projektu. Texty by mali byť kvalitné a originálne.

Často sa debatuje o ideálnej hustote kľúčových slov. Vo všeobecnosti sa odporúča hustota kľúčových slov od 3 do 5 %. Text by však mal pôsobiť predovšetkým prirodzene. Spamovanie textu kľúčovými slovami sa rozhodne neodporúča.

Kľúčové slová v nadpisoch (H1 až H6) či zvýraznené tagmi (<b>,<i>) sú z pohľadu onpage optimalizácie hodnotnejšie.

Štruktúra webu

Všetky informácie na webovej stránke by mali byť ľahko dostupné ako pre vyhľadávače, tak pre užívateľov. Ku každému textu by sa mali užívatelia dostať v čo najmenšom počte klikov.

Mimoriadne dôležité je vnútorné prelinkovanie, ktoré má význam  nielen z pohľadu seo, ale aj užívateľskej prístupnosti. Za príklad takmer ideálneho vnútorného prilinkovania možno považovať Wikipédiu.

Ako ďalej?

Po správnom zorganizovaní obsahu webu do logickej a užívateľsky vhodnej podoby pomocou efektívnych technológii možno pristúpiť k druhej zložke SEO – offpage optimalizácii.