Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

Offpage optimalizácia

Späť na články

Offpage optimalizácia sa dá zhrnúť do dvoch slov – SPÄTNÉ ODKAZY. Offpage znamená „mimo stránky“, teda je to forma SEO optimalizácie, ktorá prebieha na externých  weboch.

Linkbulding je proces, pri ktorom dochádza k budovaniu spätných odkazov, teda odkazov vedúcich na váš web. Odkazy majú vo svete internetu zásadný význam – tvoria vzťahy, ktoré určujú postavenie a význam jednotlivých stránok a webov. Spätné odkazy možno vnímať aj ako hlasy. Kto dostáva viac hlasov/odkazov  je populárnejší, lepší či kvalitnejší.

V začiatkoch SEO optimalizácie platilo - čím väčší počet odkazov tým lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Dnes je situácia podstatne odlišná. Rozhodujúca je kvalita odkazu. Tú môžeme identifikovať viacerými spôsobmi.

Čo ovplyvňuje kvalitu odkazu?

PageRank

Pagerank vyjadruje počet odkazov smerujúci na stránku. Pagerank je priraďovaný každej stránke, a nie celému webu. Pri linkbuildingu sa snažíme získavať odkazy s čo možno najvyšším Pagerankom.

Pagerank každej stránky je dostupný vo forme toolbar Pageranku, ktorý je odlišný od skutočného Pageranku.

TrustRank

Trustrank určuje dôveryhodnosť webu. Pri linkbuildingu sa prirodzene usilujeme získavať odkazy s čo možno najvyšším Trustrankom. Nevýhodou je, že tento údaj nie je nikde dostupný, a preto sa odporúča  vyhýbať sa podozrivým webom, ktoré môžu využívať rôzne neetické spôsoby propagácie.

Obsahová príbuznosť

Najhodnotnejšie sú také odkazy, ktoré prichádzajú z tematicky príbuzných webov. Ak predávate mobilné telefóny, tak najlepšie spätné odkazy sú tie, ktoré odkazujú z webov, respektíve článkov, venujúcich sa problematike mobilných telefónov.

Text, ktorým sa odkazuje

Každý textový spätný odkaz je tvorený textom odkazu. Ten by mal byť totožný alebo podobný kľúčovému slovu, na ktoré sa snažíme daný web optimalizovať.

Odkazovanie pomocou obrázkov je považované za menej účinné, a preto sa neodporúča takýmto spôsobom nahradzovať textové odkazy. Namiesto textu odkazu sa pri obrázkových odkazoch využíva atribút alt.

Pozícia a počet odkazov na externej stránke

Najhodnotnejšie odkazy sú tie, ktoré sa nachádzajú priamo v texte stránky. Odkazy vyskytujúce sa naprieč celým webom na bočných či spodných lištách majú menší význam.

Hodnota spätného odkazu je ovplyvnená aj počtom všetkých odkazov na danej stránke. Odkazová hodnota sa delí medzi všetky prítomné odkazy.

Základné spôsoby tvorby spätných odkazov

Spätné odkazy možno získavať mnohými spôsobmi. Táto časť SEO je pomerne kreatívny proces s mnohými možnosťami (na rozdiel od onpage optimalizácie).

Medzi najčastejšími a najdostupnejšími formami získavania spätných odkazov nájdeme nasledovné:

  • registrácia do katalógov
  • publikovanie článkov so spätnými odkazmi na iných weboch (PR/SEO články, guest články)
  • vzájomná výmena odkazov
  • tvorba stránok za účelom vytvorenia spätných odkazov – minisites/microsites
  • publikovanie RSS kanálov
  • vytváranie kvalitného obsahu, na ktorý ľudia prirodzene odkazujú

Záver

Kvalitná offpage optimalizácia je nikdy nekončiaci proces. Konkurencia nespí, a tak pokiaľ chcete byť na internete úspešní, spätné odkazy musíte budovať nepretržite. Iba takto možno dosiahnuť dlhodobo úspešné výsledky.