Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

10 tipov ako na úspešné texty

Späť na články

1. Upútajte nadpisom a prvými vetami

Uvedomte si, že máte iba niekoľko sekúnd na to, aby ste bežného internetového užívateľa presvedčili, že má pre neho význam zostať na vašej stránke a venovať čas čítaniu.

Zaujať musíte hneď v úvode. Pútavý nadpis dnes už nestačí. Výnimočná musí byť aj prvá či druhá veta. Všetky zaujímavé a dôležité informácie je dobré sústrediť na začiatok textu, pretože nie všetci návštevníci čítajú texty celé. V ideálnom prípade prevediete čitateľa v napätí celým textom.

2. Píšte jednoducho

Cudzie slová síce dokazujú, že máte prehľad, účinnosti textu však vôbec nepomôžu. Práve naopak. Ľudia nechodia na internet čítať slovník cudzích slov. Píšte v konverzačnom štýle.

Ideálny obchodný text hovorí jazykom cieľovej skupiny. Literárny jazyk je síce pekný, ale nie je prirodzený. Nikto ho v bežnej komunikácii nepoužíva. Dajte si však pozor na výber hovorových výrazov. Musíte sa uistiť, že celá cieľová skupina im bude rozumieť.

3. Používajte krátke odseky

Odsek by nemal mať príliš veľa riadkov – mal by byť predovšetkým prehľadný. Vcíťte sa do role návštevníka a uľahčite mu čítanie. Nebojte sa experimentov. Jednovetné odseky sú skvelým spôsobom, ako  zdôrazniť myšlienky či informácie. Rovnaké pravidlo je dobré použiť aj pri počte položiek v zoznamoch.

4. Číslovky priťahujú pozornosť

Tajomstvo čísloviek v nadpisoch je v tom, že zjednodušujú informácie - čitateľ v momente zistí, čo ho čaká. Navyše nadpisy tipu „7 tipov na“ zvestujú jednoduchý obsah, takže čitateľ sa neobáva žiadneho zložitého a namáhavého  čítania.

5. Zdôrazňujte výhody pre čitateľa

Píšte o prínosoch výrobku/služby pre zákazníka. Zdôrazňujte, ako uľahčíte čitateľovi život, ak si kúpi váš výrobok/službu. Ľudia reagujú na benefity ďaleko lepšie ako na zoznam vlastností.

6. Vyškrtajte všetky zbytočné slová

Text má podať informáciu čo možno najefektívnejším spôsobom. Vyhoďte zbytočné prídavné mená, častice a príslovky.

7. Píšte v krátkych vetách

Krátke vety sa rovnajú krátkym myšlienkam. Teda jednoduchým posolstvám, ktoré sú zrozumiteľné takmer každému. Účinnosť textov s krátkymi vetami je vyššia ako účinnosť textov so zložitými súvetiami.

8. Buďte priami

Pokiaľ chcete svojim čitateľom niečo povedať, tak sa vyjadrite priamo. Úprimnosť je cenená aj na internete. Nebojte sa použiť výzvu k akcii, povedzte čitateľovi, čo má spraviť.

9. Komunikujte s čitateľom formou príbehu

Buďte iní. Informujte svojich čitateľov formou príbehu. Odpradávna si ľudia vymieňali informácie cez príbehy, povesti či rozprávky. Doba sa síce zmenila, príbehy však stále majú svoju čarovnú moc. Dobrý príbeh je aj dnes základom úspešného marketingu.

10. Odložte text na niekoľko hodín či dní

Korekcia textu má osobitý význam, na ktorý by ste nemali zabúdať. Po dokončení písania odložte text na niekoľko hodín či dní. Keď sa k nemu po dlhšej pauze vrátite, budete prekvapení, koľko chýb v ňom nájdete.