Získajte nových zákazníkov s efektívnou webovou stránkou Zistite viac

facebook

Prvé kroky k úspešnej webovej stránke

Úlohou nasledujúceho textu je pripraviť Vás na proces tvorby webových stránok. Výsledkom by mala byť efektívnejšia spolupráca, ktorá povedie k splneniu Vašich predstáv o vlastnej internetovej stránke.

Príprava a plánovanie vstupu na internet, či  vylepšenie pozície na ňom má veľký význam. Ako každé plánovanie, aj pri webových stránkach sa táto činnosť vypláca - znižuje náklady a vylepšuje výsledok.

Plánovanie a príprava podkladov je súčasťou úvodnej komunikácie. Táto komunikácia je kľúčová z pohľadu efektivity výsledku.

Čítať ďalej


Obsah úspešnej webovej stránky

Prínos webových stránok

Pokiaľ ste podnikateľ alebo firma, tak pri webových stránkach by vás mal zaujímať hlavne zisk, ktorý webová prezentácia prinesie. Rôzne neziskové organizácie alebo osobné stránky môžu sledovať rôzne ďalšie ciele, pri podnikateľských subjektoch je to však čisto ekonomická otázka.

Pri rozhodovaní o webovom projekte by sa mali podnikatelia riadiť podľa možného prínosu pre ich biznis. Podnikateľ by mal vážiť svoje postavenie na trhu, zhodnotiť možný prínos internetu ako predajného kanálu a na základe toho si vypracovať postup implementácie vstupu na internet a jeho rozsah. Celý tento proces je dobré prenechať na odborníkov, hoci podnikateľ by mal mať základné predstavy vyjasnené.

Čítať ďalej